NORMATIVA BÀSICA

2017-11-18

1. La inscripció està oberta als majors de 16 anys.

2. Els menors de 18 anys caldrà que omplin una autorització per part del seu tutor/a legal.

3. Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització i dels jutges de la cursa. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l'organització, el corredor serà desqualificat de la prova.

4. Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar alcontrol més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

5. Els corredors que decideixin retirar-se d'una cursa hauran de comunicar-ho a l'organització a través del control més proper al lloc de la retirada i passar per meta.

6. El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l'organitzador estableixi.

7. És responsabilitat dels participants portar l'equip i material adequat per cada una de les curses. També és responsabilitat de cada participant l'haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a les curses, així com del seu propi estat físic.

8. Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l'organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera del cos durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.

CENTRE EXCURSIONISTA DE SÚRIA. Plaça St.Joan,costat piscines.
Optimitzat per Webnode
Fes la teva web gratuïtament!